Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Với sức nóng của hôm nay , tôi không muốn làm việc."

Dịch:With today's heat, I do not want to work.

3 năm trước

0 Nhận xét