Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I come from England."

Dịch:Tôi đến từ nước Anh.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haiha104425

Được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenbich387971

Câu đọc này dễ quá. Hihihi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyNguynT3

Duoc Nguyenhaminhthu5908 a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyNguynT3

Ko duoc dau The Phong Pham Nguyen a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyNguynT3

Ko haducanh3 a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Đúng vậy ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Đó ứng du lịch Britain

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

-chẳng nó nói còn lại thiếu từ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Ra để khó-quên đó đi ra đây hợp

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Được Nguyenhaminh5908a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

G9cu

1 năm trước