1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I do not have a mirror."

"I do not have a mirror."

Dịch:Tôi không có một cái gương.

December 31, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Thanhliem1603

"Tôi không có một cái gương nào"


https://www.duolingo.com/profile/Vyctorya0408

But you have a smartphobe and you can use it as a mirror :v


https://www.duolingo.com/profile/anhhoihp1999

haven't ..cung giong nghi ha ..t cki hoi zday thui


https://www.duolingo.com/profile/Mr_strong

Have ở đây có nghĩa là có. Là một động từ thường


https://www.duolingo.com/profile/quchuynguy4

Tôi không có gương soi, từ soi sai?


https://www.duolingo.com/profile/zzzcoldboyzzz

Có chử ,,cái,, đâu mà chọn hả ad


https://www.duolingo.com/profile/hue245520

Đúng hết luôn hi hi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.