"Họ đã xem chương trình nào hôm qua?"

Dịch:Which program did they watch yesterday?

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranttung

mình đã chọn đúng đáp án - câu hỏi nào phải đi với Which.

CT đưa ra cả đáp án có what????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phongken94

Nào thì phải là which, gì mới là what mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynHong

theo mình biết thì which và what đều có nghĩa là gì, nào. Nhưng which mang nghĩa lựa chọn một trong số. VD: i have two pens. which one do you want?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhBieber1

mình nhớ là câu hỏi với Which + danh từ... chứ What thì k có danh từ theo sau chứ nhỉ. Ad giải thích giùm m.n đi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tranttung

mình chọn câu trả lời đúng mà????????? sao ct báo lỗi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Yesterday, I was drunk. Which girl did I kiss?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

What??? Realy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhpt681995

Ad giải thích dùm mình sao câu này dùng What cũng đúng vậy?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuTran89

Which và what là hai từ có nghĩa khác nhau tại sao nó được dịch gióng nhau. Kể ngốc nào đã cho đáp án này

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.