Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tác giả đã có nhiều ấn phẩm."

Dịch:The author has had many publications.

1
3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vu1410

Nếu mình viết là "The author had many publications" thì có khác biệt gì về nghĩa không nhỉ?

1
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChienMai

dùng a lot of không được là sao nhỉ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hcqhvn

Publication dịch ra an phẩm ko chính xác lắm

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuandat0

mình tưởng many chỉ được dùng trong câu phủ định

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/lygqLC

Chưa chính xác

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The author has many publications, the author has many publication, the author has many publication, the author has many publications, the author has many publications, the author has many publications, the author has many publications, the author has many publications

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 903

the author has had lots of publications.

0
Trả lời5 tháng trước