"Tác giả đã có nhiều ấn phẩm."

Dịch:The author has had many publications.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vu1410

Nếu mình viết là "The author had many publications" thì có khác biệt gì về nghĩa không nhỉ?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChienMai

dùng a lot of không được là sao nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hcqhvn

Publication dịch ra an phẩm ko chính xác lắm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuandat0

mình tưởng many chỉ được dùng trong câu phủ định

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lygqLC

Chưa chính xác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The author has many publications, the author has many publication, the author has many publication, the author has many publications, the author has many publications, the author has many publications, the author has many publications, the author has many publications

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Thng288003

Câu này thấy kì kì sao ấy. Và ấn bản với ấn phẩn khác nhau sao nhỉ

5 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.