"Tôi dùng dầu ăn và muối."

Dịch:I use oil and salt.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuanhkute1998

Dầu ăn là cooking oil mà.s k đc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuThuy6111982

chỉ là oil thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thangbnsh

i use oil and salt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thangbnsh

tui tl vậy đúng nè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongthuyht

tui cung vay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

them the vao oil mak k them vao sait a

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.