Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi không biết ai là con người."

Dịch:We do not know who is human.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anonymous_____

thế thì "chúng tôi" trong trường hợp này cũng không phải là con người :3

2 năm trước