"Chúng tôi không biết ai là con người."

Dịch:We do not know who is human.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anonymous_____

thế thì "chúng tôi" trong trường hợp này cũng không phải là con người :3

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.