Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi không biết ai là con người."

Dịch:We do not know who is human.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anonymous_____

thế thì "chúng tôi" trong trường hợp này cũng không phải là con người :3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DARKMEN.

quá hai nao mod remove cau nay di

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Jack_Eames

Vấn đề này có vẻ nghiêm trọng ._.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mummy_immortal

Bạn nên vào ngay nhà thương điên

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhtran189244

Không biết ai là con người. Trong khi đó who đã chỉ con người rồi, hoặc thay từ human bằng tên Thu, Alex gì đó thì hơn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kimnguyen42

sao tui bấm người là people mà lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhattrang233

people ko hợp vs trường hợp này bạn ah

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Trm151278

People là con người số nhiều, còn human là cả loài người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenthien175

Maybe they are all ghost

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/cornerlight

We do not know who is the human. dư từ the cx sai hả mn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/docaonguyen179

dịch là we do not know who is human cũng có thể dịch như tiếng việt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/GreatTran
GreatTran
  • 13
  • 9
  • 5
  • 3
  • 3

"We unknow who is human" cái này được không mn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoang1052004

Thế thì bạn sẽ viết sai chính tả từ "unknown", và "unknown" là tính từ, câu này phải đi với động từ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Trm151278

Mk tưởng phải dùng 'whom' chứ k phải 'who' chứ ???

1 năm trước