Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người đàn ông có một cái ví tiền."

Dịch:The man has a wallet.

0
3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TuanTran695047

the man has a money wallet

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
  • 25
  • 517

Khi nào dùng "have" khi nào dùng "has" vậy ......

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranNgocTh920050

Số nhiều dùng have. Số ít dùng has

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuongvy.havy

Wallet là ví dùng cho nam. Còn nữ là gì ai biết không

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/huy8696

Purse sao k đc?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/thangnv1985

Cái ví không có gì là wallet. Ví có tiền phải là money wallet mới đúng

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanAnh1401

A man has a wallet??

0
Trả lời1 năm trước