Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta đã đi vào cung điện ."

Dịch:She entered the palace.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Namxdht

Hi AD. tại sao câu tôi đã đi vào bằng cửa sổ la i went to through the window được chấp nhận. mình làm tương tự vs câu trên là i went to through the palace thì ko được chấp nhận vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

câu của bạn " I went to through the window" có nghĩa là " tôi đã đi xuyên qua cửa sổ " chứ không phải là "tôi đã đi vào bằng cửa sổ" . Tương tự như vậy , đáp án của bạn là " I went to through the palace" có nghĩa là " tôi đã đi xuyên qua cung điện " chứ không phải là " tôi đã đi vào cung điện" .

Đáp án cho câu "tôi đã đi vào cung điện " là " she entered the palace" hoặc là "she went into the palace"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hngip

Sao : she came into the palace lai sai vay ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

she has entered the palace?

2 năm trước