"They are models."

Dịch:Họ là những người mẫu.

January 1, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Yen_Linh

Mình thì chỉ ghi là người mẫu chứ không cần ghi những người mẫu mà vẫn đúng


https://www.duolingo.com/profile/naruto165

giống mình vì người mẫu cũng tương đương như số nhiều rồi


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenvantien97

Phân biệt làm sao nếu hiểu (họ là những người mẫu và chúng là những mô hình )?


https://www.duolingo.com/profile/nsson2

họ và bọn họ cũng như nhau mà


https://www.duolingo.com/profile/iCHiJOU_SAN

They are models. They have sexy body. They make someone crazy.


https://www.duolingo.com/profile/khoainep

What did they wear?


https://www.duolingo.com/profile/David05102011

Các bạn là người mẫu haaahiiii


https://www.duolingo.com/profile/thaibaobao

Họ là những người mẫu thì sai


https://www.duolingo.com/profile/thuyhohai

Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư.......................

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.