"They are models."

Dịch:Họ là những người mẫu.

January 1, 2015

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yen_Linh

Mình thì chỉ ghi là người mẫu chứ không cần ghi những người mẫu mà vẫn đúng

July 1, 2015

https://www.duolingo.com/ngudan132

tui cũng thế

August 16, 2016

https://www.duolingo.com/naruto165

giống mình vì người mẫu cũng tương đương như số nhiều rồi

November 16, 2015

https://www.duolingo.com/Nguyenvantien97

Phân biệt làm sao nếu hiểu (họ là những người mẫu và chúng là những mô hình )?

April 3, 2017

https://www.duolingo.com/Mr.Bnh4

Trong design model là mô hình

March 21, 2019

https://www.duolingo.com/nsson2
  • 25
  • 4
  • 41

họ và bọn họ cũng như nhau mà

October 14, 2018

https://www.duolingo.com/thaibaobao

Họ là những người mẫu thì sai

June 28, 2016

https://www.duolingo.com/Thng145766

Sao không thêm "the" trước "models" cảm ơn

September 14, 2018

https://www.duolingo.com/hui868776

U

January 31, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.