Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những con vịt uống nước."

Dịch:The ducks drink water.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kenflorida

tại sao phải dùng "the"?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Tại sao phải dùng "the" vậy ko dùng"the" thì sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenThiMien

không có "the" cũng chẳng sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kudo14

thiếu" the " thui mà TT-TT

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgtoanNus1

Có thể không dùng The, nhưng nếu dùng The, là để xác định S trong một số trường hợp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dung25082009

vậy à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dung25082009

thế mà mình không biết

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentienanh311

to thieu are co duoc khong

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dung25082009

tại sao nó lại đăng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamkhachu1

tai sao the

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgamNguyen1

Dùng s khi nào v mọi người

5 tháng trước