"Have you met my wife?"

Translation:Har du träffat min fru?

January 1, 2015

5 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Nivoo

Har du träffat Ted...


https://www.duolingo.com/profile/Rick121525

cute reference


https://www.duolingo.com/profile/Zzzzz...

Är det möjligt att säga "Har du mött min fru?" Finns det en skillnad mellan "möta" och "träffa"?


https://www.duolingo.com/profile/Lundgren8

You can read some more here, here and here.


https://www.duolingo.com/profile/19LoveMusic82

Du kan även säga 'Har du mött min fru' men vanligtvis används 'träffat' mer just i detta sammanhang.

Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.