Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không thuế"

Dịch:No tax

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Too easy ^w^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Tôi muốn sống ở xã hội công có thuế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/XDuchy
XDuchy
  • 13
  • 13
  • 9
  • 5
  • 5

Duty-free

10 tháng trước