"Thatistheopinionofthisman."

Dịch:Đó là ý kiến của người đàn ông này.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quoc075

Câu trả lời này nên được chấp nhận: "Đó là quan điểm của ông này"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TranAnhPhu

"Đó là ý kiến của anh này" mà không được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NamNguyen172521

Do la y tuong cua nguoi dan ong nay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan1

đó là ý tưởng của người đàn ông này là that is the idea of this man

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeNhung3

Sai rồi các bạn ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenance

đó là ý kiến của anh này

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan1

ý kiến là idea mà bạn

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.