Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những bông hồng của tôi thì đẹp."

Dịch:My roses are beautiful.

0
3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/D.U.O.L.I.N.G.O

nice được không nhỉ

2
Trả lời103 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

được chứ bạn

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/D.U.O.L.I.N.G.O

vậy sao mình gõ nó lại kêu sai

-1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

chắc là Duolingo chưa cập nhật thôi bạn , nhưng thực ra bạn phải đúng , bởi vì cả hai nghĩa của Duolingo và của bạn đều giống nhau mà;)Chỉ khác mức độ thôi!!

-1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

The roses are beautiful...

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NemoTintin

Nice cho người bạn à

-1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

my roses are beautiful

-1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Englishmanh875

Mình viết nhầm là the roses are beautiful.Khổ quá à

-1
Trả lời2 năm trước