Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những bông hồng của tôi thì đẹp."

Dịch:My roses are beautiful.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/polyglot-dreams

nice được không nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

được chứ bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

The roses are beautiful...

2 năm trước