Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bước tiếp theo là gì?"

Dịch:What is the next step?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ducnha2007
ducnha2007
  • 6
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Step"là bậc thang mà ta, kì vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nerio-ruby

Thì bậc thang là bước mà. Tớ thiếu chữ the mới tức chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What is the next step, what is the next step, what is the next step, what is the next step, what is the next step, what is the next step, what is the next step, what is the next step,

1 năm trước