"Natureisthewealthofthiscountry."

Dịch:Thiên nhiên là của cải của đất nước này.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Tự nhiên là sự giàu có của quốc gia này

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.