1. Forum
  2. >
  3. Topic: Dutch
  4. >
  5. "For this sea they will have …

"For this sea they will have created a harbor."

Translation:Voor deze zee zullen ze een haven hebben gecreëerd.

January 2, 2015

1 Comment


[deactivated user]

    Voor deze zee zullen ze een haven hebben gemaakt

    Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.