Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not hate anybody."

Dịch:Tôi không ghét bất cứ ai.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huynhthedan

"Tôi không ghét bất cứ người nào." cũng được chứ ạ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quylp

I am too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Tui làm vậy bị rụng tim

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nganguyn1

tôi không ghét bất cứ một ai vẫn đúng chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anz23X

Sai, thế mày có sợ tao không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Snowflake....

tôi có thêm chữ " một " có sao không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I do nót hate anybody, I do not hate anybody, I do not hate anybody, I do not hate anybody,

1 năm trước