"Cô ấy nói: "Làm ơn""

Dịch:She says: "Please"

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linhphan534

theo mình câu này phải dùng thì quá khứ đơn chứ.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanglong1611

mình cũng nghĩ vậy

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.