Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy nói: "Làm ơn""

Dịch:She says: "Please"

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/linhphan534

theo mình câu này phải dùng thì quá khứ đơn chứ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanglong1611

mình cũng nghĩ vậy

3 năm trước