Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã gọi cho nhau."

Dịch:We have called each other.

3 năm trước

1 Nhận xét