Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một loại hình của giáo dục."

Dịch:It is a type of education.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daotuoihvtc

Dùng kind thì sao ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuseafood

I think we can use kind

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chuonglt

It is a type of the education thì báo sai. Cho mình hỏi vì sao vậy ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TinTiTay

Style với khác nhau chổ nào vậy ad.

9 tháng trước