Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like this type of shoe."

Dịch:Tôi thích loại giầy này.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhngocph25

chuẩn chính tả là giày, có ai gọi là giầy đâu.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VuPhamAnh

Trong tiếng Việt, giày và giầy là từ đồng nghĩa. Từ giầy ít khi được dùng.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhngocph25

lại là giầy nữa rồi. người ta đâu có ai gọi là giầy!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhphuctran

"giày" mới chuẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hungham2806

Trong tiếng Việt "giày" mới là từ chính xác.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Crab_Aquar

Viết giày thì bảo sai,phải giầy ms đúng.lần sau sửa lại viết là giầy thì vẫn cứ báo sai tiếp,phải viết là giày??? Thiệt chứ máy tính chứ có phải ng đâu mà chập mạch ghê vậy???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

Từ điển chuẩn là giày chứ không phải giầy. Xem bất cứ báo chính thống nào ai viết là giầy nữa. Thế mà viết giày cứ báo lỗi gõ chữ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tackehoa2301

tôi thích kiểu này của chiếc giày" sao lại sai vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhatVo9

Giày mới đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/donguyen50t

Tại sai lại là shoe ? Giày 1 chiếc sao ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhangpt

Của tôi " giày " đúng mà Giầy ở đâu ra z ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

Khi nào dùng of vậy mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 14

"of" nối giữa hai danh từ mang nghĩa là "của"

ex: this type of shoe: kiểu của giày này/loại của giày này

Ngoài ra "of" còn đi chung với một số động từ và mang những nghĩa đặc biệt khác, được gọi là phrasal verb.

ex:

- think of...: nghĩ về...

- die of...: chết vì....

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kitty70765

'Tôi thích thể loại giày này.' thì có sai không?

3 tháng trước