"Lammen är tysta nu."

Translation:The lambs are silent now.

January 3, 2015

13 Comments


https://www.duolingo.com/FaizalZahid

Hannibal Lecter

March 4, 2016

https://www.duolingo.com/KarmelKai

+1

December 9, 2017

https://www.duolingo.com/LillaKrummelur

Kan jag också säga "Lammen är nu tysta"?

January 3, 2015

https://www.duolingo.com/Lundgren8

Yes, that’s also correct.

January 3, 2015

https://www.duolingo.com/LillaKrummelur

Men varför? Finns det inte ett regel var adverben måste stå i en huvudsats?

January 4, 2015

https://www.duolingo.com/rtharper

Finns flera, huvudregeln är direkt efter verbet i huvudsatser och om något annat än subjektet står i första positionen, så blir det "fundament - verb - subject - adverb". Däremot kan såkallade tidsadverbialer också stå i slutet av en huvudsats.

Det här är en förenkling av en stor mängd regler som man måste lära sig om ordföljd, men jag hoppas att det hjälper lite :)

January 4, 2015

https://www.duolingo.com/LillaKrummelur

Det har hjälpt mig mycket. Att adverben står just efter verbet visste jag. Men att det finns en speciell regel for tidsadverbialer visste jag inte. Konstigt.

Vilken variant är vanligare? Lammen är tysta nu eller lammen är nu tytsta?

January 4, 2015

https://www.duolingo.com/Arnauti

Umeå University has a pretty good page with detailed information about word order in Swedish: http://www.student.umu.se/under-studietiden/studieverkstad/skriftliga-uppgifter/skrivrad-och-sprakhjalp/ordfoljd-i-huvudsatser-och-bisatser/#

January 4, 2015

https://www.duolingo.com/Arnauti

Lammen är tysta nu sounds a little more natural to me. Lammen är nu tysta sounds a bit stiff and, like, sort of bureaucratic.

January 4, 2015

https://www.duolingo.com/HelenCarlsson

"Nu är lammen tysta" sounds good too. Note that the order of "är" och "lammen" is swapped here.

January 4, 2015

https://www.duolingo.com/rtharper

Tror att tendensen i det där exemplet är att sätta adverbet på slutet men båda låter lika bra för mig!

January 4, 2015

https://www.duolingo.com/MichaelKmo1

the lambs are quite now?

November 18, 2018

https://www.duolingo.com/devalanteriel

"quiet" is accepted, yes - note the spelling.

November 18, 2018
Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.