"Lammen är tysta nu."

Translation:The lambs are quiet now.

January 3, 2015

16 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/FaizalZahid

Hannibal Lecter


https://www.duolingo.com/profile/LillaKrummelur

Kan jag också säga "Lammen är nu tysta"?


https://www.duolingo.com/profile/Lundgren8

Yes, that’s also correct.


https://www.duolingo.com/profile/LillaKrummelur

Men varför? Finns det inte ett regel var adverben måste stå i en huvudsats?


[deactivated user]

  Finns flera, huvudregeln är direkt efter verbet i huvudsatser och om något annat än subjektet står i första positionen, så blir det "fundament - verb - subject - adverb". Däremot kan såkallade tidsadverbialer också stå i slutet av en huvudsats.

  Det här är en förenkling av en stor mängd regler som man måste lära sig om ordföljd, men jag hoppas att det hjälper lite :)


  https://www.duolingo.com/profile/LillaKrummelur

  Det har hjälpt mig mycket. Att adverben står just efter verbet visste jag. Men att det finns en speciell regel for tidsadverbialer visste jag inte. Konstigt.

  Vilken variant är vanligare? Lammen är tysta nu eller lammen är nu tytsta?


  https://www.duolingo.com/profile/Arnauti

  Lammen är tysta nu sounds a little more natural to me. Lammen är nu tysta sounds a bit stiff and, like, sort of bureaucratic.


  https://www.duolingo.com/profile/HelenCarlsson

  "Nu är lammen tysta" sounds good too. Note that the order of "är" och "lammen" is swapped here.


  [deactivated user]

   Tror att tendensen i det där exemplet är att sätta adverbet på slutet men båda låter lika bra för mig!


   https://www.duolingo.com/profile/MichaelKmo1

   the lambs are quite now?


   https://www.duolingo.com/profile/devalanteriel

   "quiet" is accepted, yes - note the spelling.

   Learn Swedish in just 5 minutes a day. For free.