Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have wanted to write to my sister."

Dịch:Tôi đã muốn viết cho chị gái của tôi.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tryhope89

nghe câu dịch chả có nghĩ gì nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyenPhuon2

Chỉ dư có chữ quá thôi mà vẫn cho sai

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/DaoHaiLy

.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/DaoHaiLy

N

8 tháng trước