Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không quên tổn hại như thế ."

Dịch:I do not forget such damage.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhphuongqhqt

Quên mất famaage là uncountable noun. Mất hết 1 tim...

3 năm trước