Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy ở đây rồi."

Dịch:He is here already.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dong287478

trong một bài nào đó có câu: họ đây rồi ( here they are) mà ở đây here he is lại không đúng nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang159725

Thanks all

1 tuần trước