Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đồng ý."

Dịch:I agree.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuVinh2007

"Tôi đồng ý." Dịch:I agree.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhthao4k

Trời ơi, "I do" cũng đc nha :(((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtuanngu7

I accept

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanTran695047

i do

3 năm trước