https://www.duolingo.com/donguyen50t

Chuông vàng

Cái chuông vàng là gì vậy ? Sử dụng như thế nào vậy ?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MinhTheMafia

Chuông vàng là để thông báo cho bạn khi có một người trả lời bình luận của bạn, kết bạn hoặc những thứ khác.

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.