https://www.duolingo.com/profile/donguyen50t

Chuông vàng

Cái chuông vàng là gì vậy ? Sử dụng như thế nào vậy ?

January 4, 2015

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MinhTheMafia

Chuông vàng là để thông báo cho bạn khi có một người trả lời bình luận của bạn, kết bạn hoặc những thứ khác.

March 5, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.