Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con voi nghe thấy tôi."

Dịch:The elephant hears me.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhim2506

Chuẩn ko cần chỉn

3 năm trước