"Con voi nghe thấy tôi."

Dịch:The elephant hears me.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhim2506

Chuẩn ko cần chỉn

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.