Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mẹ bạn nói ngôn ngữ gì?"

Dịch:What language does your mother speak?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thaojunho

Tại sai không phải là which language....

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MissTrinh

mình cũng nghĩ là which chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChienMai

which language mới chính xác chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AlieTang

Đề nghị admin cập nhật lại.

3 năm trước