"Sheworksatthelaboratory."

Dịch:Cô ấy làm việc ở phòng thí nghiệm.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngVnThch

Phòng thí nghiệm cũng giống phòng xét nghiệm mà chấm sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LMinhTon5

She works at the laboratory.

2 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.