Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy có một cái mũi to ."

Dịch:She has a big nose.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranttung

câu trả lời của mình đúng như đáp án, nếu dùng large em rằng kô đúg lắm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PbNgoc1

sao đáp án là big nose mà lúc làm bài là large nose. Ad đã sửa lại thì sửa cho đồng nhất với. Big nose nhé

11 tháng trước