1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The house turns into a hotel…

"The house turns into a hotel."

Dịch:Căn nhà trở thành một khách sạn.

January 5, 2015

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/daotuoihvtc

ad giải thích hộ mình cách dùng động từ ở đây với


https://www.duolingo.com/profile/mirrors0912

Ad giải thik dùm cái át đờ


https://www.duolingo.com/profile/Endr0z

AD giai thich nao ?


https://www.duolingo.com/profile/Thuy394402

Xin giải thich giup mình


https://www.duolingo.com/profile/Levantiep1965

thêm into là tại sao, cho hỏi ?? vì turns là trở thành rồi


https://www.duolingo.com/profile/trnilong1

Khi nào dùng a khi nào dùng an vậy mọi người?


https://www.duolingo.com/profile/S2Kenshiro

Dùng an khi từ sau nó bắt đầu bằng o a e u i

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.