Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The house turns into a hotel."

Dịch:Căn nhà trở thành một khách sạn.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daotuoihvtc

ad giải thích hộ mình cách dùng động từ ở đây với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mirrors0912

Ad giải thik dùm cái át đờ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Endr0z
Endr0z
  • 25
  • 6
  • 2

AD giai thich nao ?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thuy394402

Xin giải thich giup mình

5 tháng trước