Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sẵn sàng cho tháng mười một chưa?"

Dịch:Ready for November?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dohunglvtd

Mình không hiểu câu này lắm, phân biệt là câu hỏi dựa vào ngữ điệu của câu phải không mọi người.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 130

Correct

3 năm trước