Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ nghe lời mẹ tôi lần sau."

Dịch:I am going to listen to my mother next time.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kidmax1
kidmax1
  • 22
  • 8
  • 5
  • 4
  • 2

my mother = my mom ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

:). ông bà mới thú vị. grandma, grandmother,granny....grandfather,granddad, grandpa. :v

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Sao không có "to" sau listen thì không được ạ? I AM GOING TO LISTEN MY MOTHER NEXT TIME:

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lamphungpk

Cấu trúc là listen to +....

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuan77236

i am going to listen to my mother's advice next time. true or fall

3 tuần trước