Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How much salt does he need?"

Dịch:Anh ta cần bao nhiêu muối?

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Honglh

"Bao nhiêu muối anh ta cần" sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/fetiger

mình nghĩ câu bạn dịch thì đúng nhưng dịch vậy thì nó không được thuận miệng và hay á bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/iris.rainbow

Vì anh ta quá nhạt nên cần muối :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyet3

Anh cần bao nhiêu muối cũng sai à? Vớ vẩn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hailongzz

"Anh" là ngôi thứ 2, người đối diện. "Anh ta" là ngôi thứ 3 số ít

3 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhienchess

anh ta cần bao nhiêu muối____nghe ngang tai wá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CoNangMaKet

anh ấy cần bao nhiêu muối thì có sao đâu mà cũng sai-_-

1 năm trước

https://www.duolingo.com/RODO520324

Anh này nhạt quá :v

3 tháng trước