Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We played basketball in the gym."

Dịch:Chúng tôi đã chơi bóng rổ tại phòng gym.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

chúng tôi đã chơi bóng rổ trong phòng gym ???????????????????????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranttung

dùng at the gym được chứ admin??????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tran.vubaodn

Cho em hỏi là em dịch Chúng tôi đã chơi bóng rổ tại phòng tập lại không được chấp nhận là sao ạ? Vì 2 câu mẫu là Chúng tôi đã chơi bóng rổ ở phòng tập và Chúng tôi đã chơi bóng rổ tại phòng gym nên em thắc mắc ạ?

3 năm trước