"Didyoufollowyourbrother?"

Dịch:Bạn đã đi theo anh trai của bạn à?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Canoc1

chuơng trình dịch tiếng anh sang tiếng việt cứ như google translate vậy >"<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhackhongloi16

Đúng, quá cứng nhắc và rập khuôn !!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/peter.le.nt

Câu hỏi này là câu hỏi yes/no, nên không thể dịch sang tiếng việt là "sao" cuối câu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/theflashba

dulingo nên chấm thông thoáng hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chuongdt

có phải bạn đã theo dõi anh trai bạn :X cũng được chấp nhận nek. Bạn giống thám tử của ba mẹ đi xem anh trai có hút chick không

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/PoPo664211

"Did you follow your brother?" Chữ your nó đọc nhanh như chữ you ấy nhỉ, có chế nào để ý không :")

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.