"Eachthinghasaname."

Dịch:Mỗi thứ có một cái tên.

4 năm trước

21 Nhận xét


[tài khoản đã đóng]

  "mỗi thứ đều có một tên" nghe hay hơn

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/TrngThHoa

  Đúng đó.

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/uyen_thuc

  bạn nói đúng

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

  Mỗi vật có một cái tên nó bảo sai,phải là mỗi thứ có một cái tên.Còn bây giờ thì ghi mỗi thứ có một cái tên thì nó bảo đáp án khác là mỗi thứ có một cái tên.

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/KhamPhaTV

  "mỗi vật đều có một tên gọi " có được chấp nhận không nhỉ ?

  4 năm trước

  https://www.duolingo.com/hathien1

  mỗi một thứ có một tên. được không thế

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/StarViet

  Mỗi đồ vật có một cái tên cũng sai pà cố nội

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/thangveo9599

  Tại sao has các bạn

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/Hothohai1

  Mình ghi: mỗi đồ vật có một cái tên: sai

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/thy673021

  mỗi cái một tên cũng sai

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/Quang152963

  Phần mềm còn chuối mà bạn

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/Phc624733

  Each thing has a mane.

  3 năm trước

  https://www.duolingo.com/phandinhhuy30100

  mỗi thứ đều có một cái tên

  2 năm trước

  https://www.duolingo.com/haiha104425

  Ừ Đúng rồi bà nội

  2 năm trước

  https://www.duolingo.com/anhduy643080

  Each thing has a name

  2 năm trước

  https://www.duolingo.com/khue3

  Stay

  4 tháng trước

  https://www.duolingo.com/khue3

  Stay

  4 tháng trước

  https://www.duolingo.com/khue3

  Stay

  4 tháng trước

  https://www.duolingo.com/khue3

  Stay

  4 tháng trước

  https://www.duolingo.com/khue3

  Stay

  4 tháng trước

  https://www.duolingo.com/khue3

  Stay

  4 tháng trước
  Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.