"Bạn thì không rảnh."

Dịch:You are not available.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngcnguyn656959

You are not free

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tai0948884990

bạn thì không miễn phí???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/levanluan03

You are not free

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HARRY-PHNEAS

yes ,you right!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mai537628

Cũng hay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangtb2

you are not free là chính xác

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yahiba
yahiba
  • 23
  • 11

Không chính xác, mọi người sẽ hiểu là bạn không tự do nếu không có context cụ thể. Đầy đủ thì phải là free time, mà free time thì câu lại phải là "You do not have free time".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/skymtphoan

you are not free time

2 năm trước

https://www.duolingo.com/uPhng7

You do not have time .. câu này đúng nè mb

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hungphan9

You are not avalible . Sai ???

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.