"I tried to avoid it."

Dịch:Tôi đã cố tránh nó.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daotuoihvtc

Tôi đã cố gắng kiêng nó (kiêng một thứ gì đó) đúng chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangtran25

Tôi đã cố gắng tránh xa nó . đc ko ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pe_vi_1994

Mình giống bạn nè

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HKhnhVn2

là cái gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

tôi đã cố kiêng nó được chứ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.