"Sự tiến bộ"

Dịch:The progress

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangXuanTam

Đề nghị các từ có "the" hay đều đúng thì cho hai đáp án luôn. Còn không thì giống như đánh đố quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Dinh_Tung

lúc cần mạo từ the lúc không vậy mod

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangXuanTam

Không the ở đây không được sao admin

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haiaua7

Advance có đúng không ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/davidthanh67

improve cũng dc

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.