"Cô ấy viết và tôi đọc."

Dịch:She writes and I read.

January 6, 2015

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguyenPhu0

khó quá, trả lời là: Cô ấy viết và tôi đọc.

January 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/VuQunhAnh12

mình sai mất rồi

November 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tuyetbui20

Không Sao cả sai thì sửa

August 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NguynnhngK2

Thì she chẳng phải là cô (hoặc bà), mà writes chẳng phải là viết sao?

November 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/PphammHuy

Siêu de

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tatdattusn

Cuc ki de

July 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vuonglevie

Dòi oi lại sai rùi

August 22, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huutrong02

le ra phai la ME chu

November 27, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.