Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We like fruit, especially apples."

Dịch:Chúng tôi thích trái cây, đặc biệt là những quả táo.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

We like women, especially graceful women.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhnt1711

tại sao lại dùng apples mà lại không dùng apple, the apple. Nếu dùng apple thì có sai không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/fan_taylor_cuong
11 tháng trước

https://www.duolingo.com/_miumiu_

t éo thk táo

3 tháng trước