Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi nổi tiếng như mọi khi."

Dịch:I am popular as ever.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lamyensam

"I am famous as ever" ko được chấp nhận sao :-(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trinh1201

sao khong phai la as popurlar as vay nhi?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PiLittle

I am famous as ever nữa này! ==!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DatDaoTien

Tai sao khong phai la as famous as ever ??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ConMeo1

I am famous as before. Có dc ko nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bakanisan

i am popular as usual thì sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gautrucbe

i am famous everytime có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vu_Cao_Nguyen

I am famous the same ever có được không cả nhà?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaitram92

Có ai giải thích hộ câu này hok ==

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huongly0806

i am famous as usual :( bạn nào giải thích giùm mình với

3 năm trước