Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/donguyen50t

Thắc mắc

Có ai chỉ giùm mình ý nghĩa và cách sử dụng cái biểu tượng chuông vàng đi !

0
3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haoquang2605

nó sẽ thông báo cho mình còn nó thông báo gì thì bạn xem tại đây https://www.duolingo.com/settings/notifications

0
Trả lời3 năm trước