https://www.duolingo.com/profile/donguyen50t

Thắc mắc

Có ai chỉ giùm mình ý nghĩa và cách sử dụng cái biểu tượng chuông vàng đi !

January 7, 2015

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/brotherhao2605

nó sẽ thông báo cho mình còn nó thông báo gì thì bạn xem tại đây https://www.duolingo.com/settings/notifications

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.