"Tên của anh ấy là gì?"

Dịch:What is his name?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngocphat789

Ê Hồi Trần ảnh đẹp đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sumovinh2006

anh la sieu nhan

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongQunPha

Dùng name và names như thế nào vậy mn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lucy_Baoan

sao lại là What is his name

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.