Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It continues today."

Dịch:Nó tiếp tục ngày hôm nay.

3 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThaoLy2064

Chả biết "Nó tiếp tục ngày hôm nay" là gì!! Tiếng Việt nghe còn khó hiểu, dịch quá cứng nhắc luôn á.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/snail_garden

Tiếp diễn nhá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuseafood

Liên tục mà sai là sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Khanhthongminh

because you are stupid

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHaPh

Có nên dịch là: hôm nay tiếp tục

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoNgoc10

Tiếp diễn cũng sai ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoNgoc10

tiếp diễn cungx dc mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luukieutructien

lộn cũng sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tracngoclinh

nó tiếp diễn ngày hôm nay...(????)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chinhnx

nó tiếp diễn hôm nay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongmai1202

"nó tiếp tục từ hôm nay" sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hanhhnd

"Nó tiếp diễn hôm nay"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Best-King

stupid dog

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tdi206737

câu này thì dùng vào trường hợp nào nhỉ ?

1 năm trước